Szakértői pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a BÉKÉSCSABAI VIZSGAKÖZPONT
Feladatfejlesztő, feladatellenőrző-véleményező névjegyzékébe történő regisztráláshoz

A BÉKÉSCSABAI VIZSGAKÖZPONT a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez szakértőket keres az alábbi feladatok ellátására:

-    szakmai vizsgák projektfeladatainak összeállítására a hatályos Képzési és Kimeneti Követelményeknek megfelelően
-    képesítő vizsgák projektfeladatainak összeállítására a Programkövetelményekben megfogalmazott feladatleírásoknak megfelelően
-    képesítő vizsgák írásbeli vizsgafeladatainak összeállítására a Programkövetelményekben megfogalmazott leírásoknak megfelelően
-    projekfeladatok véleményezésére szakmai és képesítő vizsgákhoz
-    írásbeli feladatok véleményezésére képesítő vizsgákhoz

Az akkreditált vizsgaközpont a szakértői névjegyzékébe regisztráltakat az általa szervezett szakmai vizsgákra és képesítő vizsgákra vonatkozóan bízhatja meg.

A feladatfejlesztői adatbázisba való bekerülés feltételei:
PROJEKTFELADATOT KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐ SZAKMAI VIZSGÁRA / ÍRÁSBELI FELADATKÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐ KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA / PROJEKTFELADAT KÉSZÍTŐ SZAKÉRTŐ KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA:

-    A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés
-    A felkérés időpontjában oktatási tevékenységet végez, vagy szakmájában aktívan dolgozik.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
Szakmai önéletrajz. Végzettséget igazoló dokumentumok. Adatkezelési tájékoztató és a titoktartási nyilatkozat elfogadása. 

Az aktuális vizsga feladatai fejlesztésére történő megbízáshoz szükséges kiegészítő dokumentum:

-    Oktatói tevékenységet, szakmai tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás.

PROJEKTFELADATOT VÉLEMÉNYEZŐ SZAKÉRTŐ SZAKMAI VIZSGÁRA / PROJEKTFELADAT VÉLEMÉNYEZŐ SZAKÉRTŐ KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA:

-    A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
Szakmai önéletrajz. Végzettséget igazoló dokumentumok. Adatkezelési tájékoztató és titoktartási nyilatkozat elfogadása.

ÍRÁSBELI FELADATVÉLEMÉNYEZŐ SZAKÉRTŐ KÉPESÍTŐ VIZSGÁRA:

-    A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
Szakmai önéletrajz. Végzettséget igazoló dokumentumok. Az adatkezelési tájékoztató és a titoktartási nyilatkozat elfogadása a jelentkezéssel együtt.

A felhívásra történő jelentkezés benyújtása:
A jelentkező a felhívás mellékleteként megjelentetett jelentkezési adatlapot, illetve a jelentkezési adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket (szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, oktatói/szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok) benyújthatja papír alapon (postai úton vagy személyesen) vagy elektronikusan AVDH szolgáltatással hitelesített dokumentum formájában.

Az AVDH szolgáltatásról röviden:
Az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatással egyszerűen, ingyenesen hitelesíthetünk bármilyen elektronikus dokumentumot. Így nincs szükség arra, hogy az iratokat kinyomtassuk és kézzel aláírjuk. Az AVDH-val hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek. Ez azt jelenti, hogy vita esetén a bíróság elfogadja bizonyítékként, valódinak tekinthető. Az AVDH-val történő hitelesítés előnye, hogy a nyilatkozathoz nincs szükség két tanúra sem. A szolgáltatás használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A szolgáltatás elérhető az alábbi címen:

https://magyarorszag.hu/avdh

A szolgáltatást bemutató, és a használatához segítséget nyújtó videó az alábbi címen érhető el:

https://youtu.be/KXfdX7joCt4

A jelentkezés benyújtásának határideje:
A jelentkezések benyújtása folyamatos. A benyújtott jelentkezések elbírálása folyamatosan történik, a bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

A jelentkezés benyújtásának módja:
A jelentkezők jelentkezéseiket benyújthatják személyesen (megcímezve, zárt borítékban) vagy postai úton a Békéscsabai Vizsgaközpont címén: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. (A borítékon kérjük feltüntetni: „Feladatfejlesztői névjegyzék”), illetve elektronikus formában a kozponti@bekesvizsga.hu e-mail címen keresztül (dokumentumok elektronikus hitelesítésével).

A Békéscsabai Vizsgaközpont szakértői adatbázisába való bekerülés menete:
A) A jelentkező kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges adatlapot, hiánytalanul bemutatja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum bemutatását, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat bemutatása.

B) Vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelölt számára a (jóváhagyott) adatbázisba kerüléshez szükséges belső képzés időpontjáról. 

C) A belső képzés sikeres elvégzését követően a jelentkező bekerül a vizsgaközpont jóváhagyott szakértői adatbázisába.

D) Erkölcsi bizonyítványt a képzés sikeres elvégzése után kérünk.

SIKERES PÁLYÁZATÍRÁST KÍVÁNUNK!

Tisztelettel: BÉKÉSCSABAI VIZSGAKÖZPONT munkatársai

Szakértői jelentkezési adatlap (word formátum)
Szakértői jelentkezési adatlap (pdf formátum)
Szakmai tapasztalat igazolása (word formátum)
Szakmai tapasztalat igazolása (pdf formátum)
Kérelem pályázat kiegészítéshez (word formátum)