Vizsgáztatói pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a BÉKÉSCSABAI VIZSGAKÖZPONT által nyilvántartott
Vizsgáztatói névjegyzékébe történő regisztráláshoz

Jelen felhívás a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése alapján, a szakmai vizsgák tekintetében az alábbi vizsgabizottsági tagok feladatainak ellátására kerül kiírásra:

-    mérési feladatokat ellátó tag,
-    értékelési feladatokat ellátó tag.

Az akkreditált vizsgaközpont a vizsgáztatói névjegyzékébe regisztrált tagokat az általa szervezett szakmai- és képesítő vizsgákra vonatkozóan bízhatja meg.

A mérési feladatot ellátó vizsgabizottsági tag ellátandó feladatai:
A vizsga mérési feladatait ellátó tagja végzi a vizsgázó tudásának felmérését, melynek keretében

-    átveszi az elkészült projektfeladatot és feljegyzi ennek az időpontját,
-    ellenőrzi a projektfeladat megvalósításának lépéseit, és a megadott mérési-értékelési szempontoknak megfelelően rögzíti azok eredményeit,
-    amennyiben az interaktív vizsgarész nem rendszerszintű, központi, programozott javítású, úgy a mérést végző tag végzi a feladatrész javítását (előértékelést) a megadott útmutató alapján.

Az értékelési feladatot ellátó vizsgabizottsági tag ellátandó feladatai:
A vizsga értékelési feladatokat ellátó tagja minősíti a vizsgázó teljesítményét.

-    a mérést végző tagtól kapott adatok és információk alapján elvégzi az értékelést,
-    az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt a vizsgafelügyelő általi ellenjegyzést követően továbbítja az akkreditált vizsgaközpont vezetőjének.

A felhívásra történő jelentkezés és a vizsgáztatói névjegyzékre való felkerülés feltételei:

-    A vizsgán megszerezhető szakma/szakképesítés oktatásához jogszabályban előírt feltételeknek való megfelelés: 

a) technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, 
b) szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel vagy szakképesítéssel kell rendelkezni.

-    Továbbá a szakmai vizsgán megszerezhető szakma képzési és kimeneti követelményében meghatározott különleges feltételeknek való megfelelés vagy a képesítő vizsgán megszerezhető szakképesítés programkövetelményében előírt különleges feltételeknek való megfelelés.
-    Büntetlen előélet és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
-    Adatkezelési nyilatkozat, pártatlansági nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozatok elfogadása a jelentkezéssel egyidejűleg.
-    A névjegyzékbe kerülés feltétele, hogy a pályázó a BÉKÉSCSABAI VIZSGAKÖZPONT vagy valamely más vizsgaközpont (Békéscsabai Vizsgaközpont által elfogadott) felkészítő képzésén való részvétel. Ezen felkészítő képzés az adott feladatok ellátásához szükséges ismereteket foglalja magában és az ott megszerzett tudásról sikeresen számot kell adni. A képzés sikeres elvégzése feltétele a későbbi vizsgáztatói, feladatfejlesztői felkérésnek és megbízásnak.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok bemutatása:

-    Szakmai önéletrajz.
-    Végzettséget igazoló dokumentumok.

A felhívásra történő jelentkezés benyújtása:

A jelentkező a felhívás mellékleteként mejelentetett jelentkezési adatlapot, illetve a jelentkezési adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket (szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, oktatói/szakmai tapasztalatot igazoló dokumentumok) benyújthatja papír alapon (postai úton vagy személyesen) vagy elektronikusan AVDH szolgáltatással hitelesített dokumentum formájában.

Az AVDH szolgáltatásról röviden:

Az Azonosításra Visszavezetett Dokumentum-hitelesítés (AVDH) szolgáltatással egyszerűen, ingyenesen hitelesíthetünk bármilyen elektronikus dokumentumot. Így nincs szükség arra, hogy az iratokat kinyomtassuk és kézzel aláírjuk. Az AVDH-val hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek. Ez azt jelenti, hogy vita esetén a bíróság elfogadja bizonyítékként, valódinak tekinthető. Az AVDH-val történő hitelesítés előnye, hogy a nyilatkozathoz nincs szükség két tanúra sem. A szolgáltatás használatához ügyfélkapu regisztráció szükséges.

A szolgáltatás elérhető az alábbi címen:

https://magyarorszag.hu/avdh

A szolgáltatást bemutató, és a használatához segítséget nyújtó videó az alábbi címen érhető el:

https://youtu.be/KXfdX7joCt4

A jelentkezés benyújtásának határideje:

A jelentkezések benyújtása folyamatos. A benyújtott jelentkezések elbírálása folyamatosan történik, a bírálat eredményéről a jelentkezők írásban kapnak értesítést.

A jelentkezés benyújtásának módja:

A jelentkezők jelentkezéseiket benyújthatják személyesen (megcímezve, zárt borítékban) vagy postai úton a Békéscsabai Vizsgaközpont címén: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 32/1. (A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgáztatói névjegyzék”), illetve elektronikus formában a kozponti@bekesvizsga.hu e-mail címen keresztül (dokumentumok elektronikus hitelesítésével).

A későbbiek folyamán egy adott vizsgára történő megbízás feltétele:

-    A vizsgázó szakmai/képesítő vizsgára történő felkészítésében nem vett részt, nem hozzátartozója a vizsgázónak.
-    Mérési feladatokat ellátó vizsgabizottsági tag esetén továbbá, hogy megbízása időpontjában a vizsgán megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat (rendszeres oktatói tevékenységet alátámasztó munkáltatói igazolás).
-    Képesítő vizsgára történő megbízás esetén a szakmai felkészítésben való részvétel, valamint a rendszeres oktatói tevékenység hiánya nem minden esetben lesz kizáró oka a felkérésnek.

A Békéscsabai Vizsgaközpont vizsgáztatói névjegyzékére való felkerülés menete:

A) A jelentkező kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges adatlapot, hiánytalanul bemutatja a megadott dokumentumokat és elfogadja a szükséges nyilatkozatokat.

Az önéletrajzban a jelentkező térjen ki valamennyi korábbi munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Kérjük, jelezze azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata.

Kérjük, valamennyi képzettségét igazoló dokumentum bemutatását, tehát nem kizárólag a legmagasabb iskolai végzettség igazolását. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat bemutatása.

B) A vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelölt számára a (jóváhagyott) névjegyzékre kerüléshez szükséges belső képzés időpontjáról.

C) A belső képzés sikeres elvégzését követően a jelentkező bekerül a vizsgaközpont jóváhagyott vizsgáztatói névjegyzékére.

D) Erkölcsi bizonyítványt a képzés sikeres elvégzése után kérünk.

SIKERES PÁLYÁZATÍRÁST KÍVÁNUNK!
Tisztelettel: BÉKÉSCSABAI VIZSGAKÖZPONT munkatársai

Vizsgáztatói jelentkezési adatlap (word formátum)
Vizsgáztatói jelentkezési adatlap (pdf formátum)
Szakmai tapasztalat igazolása (word formátum)
Szakmai tapasztalat igazolása (pdf formátum)
Kérelem pályázat kiegészítéshez (word formátum)